Mål: 4268-15

HFD 2017 ref. 21

Referat

De krav på tydlighet som ställs på ett föreläggande är väsentligen desamma oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte.