Mål: 4302-17, 445--448-18

HFD 2021 not. 26 och not. 27

HFD 2021 not. 26 och not. 27

De här avgörandena handlar om frågan om den som har förvärvat en fastighet är skyldig att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt som en tidigare ägare av fastigheten har gjort under sin innehavstid. Förhandsavgörande inhämtades från EU-domstolen i HFD 2021 not. 26.

Domar i mål om mervärdesskatt

Mervärdesskatt.