Mål: 3830-17

HFD 2018 ref. 60

Referat

Fråga om vilka regler som är tillämpliga vid överprövning av en direktupphandling samt om innebörden av de allmänna principerna för upphandling vid en sådan överprövning.