Mål: 1968-17

HFD 2018 ref. 28, HFD 2017 ref. 60

Referat

Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.