Mål: 852-18

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning gällande upphävande av strandskydd på fastigheten Hosaby 11:57 i Sölvesborgs kommun.