Mål: 1819-18

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning gällande Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg E12 delen Röbäck-Norra länken, samt indragning av väg från allmänt underhåll, Umeå kommun, Västerbottens län.