Mål: 5292-17

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning rörande fastställelse av järnvägsplan för Västlänken, Göteborgs och Mölndals kommuner.