Mål: 2070-17

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2017-04-26 rörande utvidgat strandskydd för Botkyrka kommun.