Mål: 100-17, 980-17

Dom eller beslut

Rättsprövning rörande utvidgat strandskydd för Filipstads och Torsby kommuner.