Mål: 3842-17

Dom eller beslut

Rättsprövning ang. strandskydd för Östhammars kommun avseende fastigheten Stora Höglycke 1:1 m.fl.