Mål: 6441-16

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende utvidgat strandskydd i Kalmar kommun.