Mål: 4901--4904-17

HFD 2018 ref. 79

Referat

Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

Dom eller beslut

Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.