Mål: 2684-18

Dom eller beslut

Förhandsbesked om inkomstskatt.