Mål: 669-18

Dom eller beslut

Förhandsbesked om inkomstskatt.