Mål: 6423-17

Dom eller beslut

Förhandsbesked om kupongskatt.