Mål: 2345-17

HFD 2018 ref. 56

Referat

En familjestiftelse har rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd det beskattningsår som stiftelsen fullföljer sitt ändamål.