Mål: 4428-17

HFD 2018 ref. 55

Referat

Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljning av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.