Mål: 7270-17

HFD 2018 ref. 41

Referat

Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.