Mål: 6034-17, 6736-17

HFD 2018 ref. 30

Referat

Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande vistelse i Sverige (I och II)

Dom eller beslut

Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande vistelse i Sverige (I och II)