Mål: 6221-17

Dom eller beslut

Förhandsbesked om inkomstskatt.