Mål: 2771-17

HFD 2018 ref. 11

Referat

Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt bolag efter det att ägaren till bolaget överfört aktierna till en trust.