Mål: 4304-17

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.