Mål: 2677-17

Dom eller beslut

Förhandsbesked om inkomstskatt.