Mål: 4301-17

HFD 2018 ref. 2

Referat

Ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range har ansett utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom eller beslut

Ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range har ansett utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.