Mål: 7041-17

HFD 2018 ref. 81

Referat

Uttag av obetalda semesterdagar ska inte jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.