Mål: 147-17

HFD 2018 ref. 80

Referat

Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.