Mål: 201-17

HFD 2018 ref. 73

Referat

Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.