Mål: 3828-17, 4104-17

Dom eller beslut

Frågan gäller underhållsstöd; fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken.