Mål: 7223--7224-17

HFD 2018 ref. 70

Referat

I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern – men inte barnet - ansetts som part. Vidare fråga om vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” och när föräldrar ska anses göra det vid tillämpning av reglerna om underhållsstöd.

Dom eller beslut

I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern – men inte barnet - ansetts som part. Vidare fråga om vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” och när föräldrar ska anses göra det vid tillämpning av reglerna om underhållsstöd.