Mål: 6655-17

HFD 2018 ref. 69

Referat

Fråga om vad som avses med sjukperiod enligt socialförsäkringsbalken.