Mål: 4078-14

HFD 2018 ref. 38

Referat

Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen av garantipension.

Dom eller beslut

Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen av garantipension.