Mål: 2149-18

HFD 2018 ref. 75

Referat

Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.

Dom eller beslut

Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.