Mål: 2149-18

HFD 2018 ref. 75

Referat

Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.