Mål: 5697--5698-16

Dom eller beslut

Resning i mål om inkomsttaxering 2007 och 2008, HFD:s mål 5745-11 (KR:ns dom 5485-10).