Mål: 5774-17

Dom eller beslut

Återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. Tillstånd till prövning i kammarrätten.