Mål: 6335-17

HFD 2019 ref. 2

HFD 2019 ref. 2

Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde gäller även under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.

Om avgörandet

Målnummer
6335-17
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde27 § första och andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619)
Sökord
RättshjälpslagenOffentligt biträde