Mål: 6335-17

HFD 2019 ref. 2

HFD 2019 ref. 2

Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde gäller även under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.