Mål: 3514-18

HFD 2019 ref. 1

HFD 2019 ref. 1

En myndighet kan avslå en begäran om utlämande av allmänna handlingar - såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift - med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.