Mål: 228-18

HFD 2019 ref. 3

HFD 2019 ref. 3

När beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning bestäms ska det bortses från arvode för uppdrag som familjehemsförälder.

Om avgörandet

Målnummer
228-18
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
13 kap. 38 § socialförsäkringsbalken
Sökord
Tillfällig föräldrapenningFamiljehemsförälderSocialförsäkringsbalken