Mål: 228-18

HFD 2019 ref. 3

HFD 2019 ref. 3

När beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning bestäms ska det bortses från arvode för uppdrag som familjehemsförälder.

Dom i mål om tillfällig föräldrapenning

När beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning bestäms ska det bortses från arvode för uppdrag som familjehemsförälder.