Mål: 3592-18

HFD 2019 ref. 4

HFD 2019 ref. 4

Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
3592-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
21 kap. 41 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökord
ArvSkogskontoBenefika förvärv