Mål: 6869-17

HFD 2019 ref. 5

HFD 2019 ref. 5

Fråga om föräldrapenning ska klassificeras som en moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån eller som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.