Mål: 6869-17

HFD 2019 ref. 5

HFD 2019 ref. 5

Fråga om föräldrapenning ska klassificeras som en moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån eller som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.

Om avgörandet

Målnummer
6869-17
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
Artiklarna 1 z, 3.1 b och j i förordning (EG) 883/2004
EU-rätt
Sökord
EU-rättFöräldrapenning