Mål: 6760--6763-17

HFD 2019 ref. 6

HFD 2019 ref. 6

Fråga om det förekommit osanna fakturor i närings-verksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.

Om avgörandet

Målnummer
6760--6763-17
Måltyp
Skatt
Lagrum
29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Sökord
FörvaltningsprocessNäringsverksamhetOsanna fakturorReformatio in melius