Mål: 6760--6763-17

HFD 2019 ref. 6

HFD 2019 ref. 6

Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.

Dom i mål om inkomstskatt och arbetsgivaravgifter m.m.

Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.