Mål: 3893-18

HFD 2019 ref. 7

HFD 2019 ref. 7

Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
3893-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
37 kap. 17- 18 §§ och 39 kap. 25 § inkomstskattelagen
Sökord
FusionKonituitetsprincipenKvalificerad fusionPrivatbostadsföretag