Mål: 3893-18

HFD 2019 ref. 7

HFD 2019 ref. 7

Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalifi­cerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag.