Mål: 5905-17

HFD 2019 ref. 9

HFD 2019 ref. 9

Fråga om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.

Om avgörandet

Målnummer
5905-17
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
9 § första stycket och 28 § personuppgiftslagen (1998:204)1, 34 och 38 §§ folkbokföringslagen (1991:481)Lagen (2001) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet11 § 1 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Sökord
BevisningFolkbokföringIdentitetsuppgifter