Mål: 5905-17

HFD 2019 ref. 9

HFD 2019 ref. 9

Fråga om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.

Dom i mål om folkbokföring

Fråga om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.