Mål: 17-18

HFD 2019 ref. 10

HFD 2019 ref. 10

Fråga om ett beslut att inte bevilja ersättning för rese-kostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 EKMR och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning.

Om avgörandet

Målnummer
17-18
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
Artikel 6.1 EKMR
Mänskliga rättigheter
Sökord
Civila rättigheterEuropakonventionenSjukersättning