Mål: 3479-18

HFD 2019 ref. 12

HFD 2019 ref. 12

Fråga om obegränsad skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning till Sverige när en person har varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
3479-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökord
SkattskyldighetVäsentlig anknytning