Mål: 7175-17

HFD 2019 ref. 14

HFD 2019 ref. 14

Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Om avgörandet

Målnummer
7175-17
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken
Sökord
Nedsatt arbetsförmågaSjukpenningSocialförsäkringsbalken