Mål: 4951-18

HFD 2019 not. 40

HFD 2019 not. 40

Undantag från skatteplikt för omsättning inom fristående grupper. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt.