Mål: 5868-17

HFD 2019 ref. 16

HFD 2019 ref. 16

Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

Om avgörandet

Målnummer
5868-17
Måltyp
Skatt
Lagrum
43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
Sökord
FastighetstaxeringKorrigeringsregelKostnadsersättningSkatteförfarandelagen