Mål: 5868-17

HFD 2019 ref. 16

HFD 2019 ref. 16

Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

Dom i mål om ersättning för kostnader

Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.