Mål: 3136-18

HFD 2019 ref. 17

HFD 2019 ref. 17

Felaktiga utbetalningar av bostadstillägg har ansetts orsakade av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan även när beslutsmyndigheten haft tillgång till korrekt information hos en annan myndighet men dessa uppgifter faktiskt inte har tillförts ärendet. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut.

Om avgörandet

Målnummer
3136-18
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken
Sökord
BostadstilläggSocialförsäkringsbalkenÅterkravÖverklagbarhet