Mål: 2768-18

HFD 2019 ref. 18

HFD 2019 ref. 18

Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förut-sättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.