Mål: 2693-18

HFD 2019 ref. 19

HFD 2019 ref. 19

Skada till följd av olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltids-uppehåll har ansetts vara en arbetsskada.

Om avgörandet

Målnummer
2693-18
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
39 kap. 3 § och 87 kap. 3 § första stycket socialförsäkringsbalken2 § tredje stycket och 4 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd15 och 16 §§ arbetstidslagen (1982:673)
Sökord
ArbetsskadaMåltidsuppehållSocialförsäkringsbalken